Wat is Boeddhisme

Boeddhisme

Het Boeddhisme wordt vaak gedefinieerd als een religie. Religie en spiritualiteit hebben iets te maken met het goddelijke of God. Het Boeddhisme erkent geen goddelijk wezen of God als een schepper of een eeuwig wezen, daarom is het moeilijk om te zeggen dat het Boeddhisme een religie betreft of dat het Boeddhisme spiritueel is, hoewel het wel aspecten van beide definities heeft. Het Boeddhisme is in de eerste plaats een studie van de mind en een systeem om de mind te trainen.

De Boeddhistische leraar Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche zegt dat hij denkt dat het woord dat het dichtst in de buurt komt om Boeddhisme te definiëren ‘wetenschap’ is. Dit omdat het Boeddhisme iets met de waarheid te maken heeft. Of het nu de waarheid van de mind of de materie betreft, het gaat om de waarheid. Hij zegt ook dat we het Boeddhisme soms een religie kunnen noemen, omdat er veel religieuze aspecten zijn, zoals rituelen en offers. We zouden kunnen zeggen dat het Boeddhisme een wetenschap betreft die rituelen niet heeft verworpen, omdat de rituelen kunnen helpen de waarheid over materie en mind te begrijpen.

Boeddha

Het woord Boeddha betekent ‘wakker’ of ‘ontwaakt’. Het verwijst naar de ware aard van de mind die de dingen ziet zoals ze werkelijk zijn en die briljant helder, open, ruimtelijk en vol uitstekende eigenschappen is: onvoorwaardelijke liefde, mededogen en wijsheid.
 

Het Pad

Het boeddhistische pad is een pad om onszelf te bevrijden van de gewoontepatronen die ons leven domineren en het moeilijk maken om de ontwaakte mind te zien. Het kent drie essentiële aspecten van training en discipline, namelijk: ethisch gedrag, mentale discipline en wijsheid.

Hoewel het trainen van ethisch gedrag, net als het trainen van vrede, geweldloosheid en vegetarisme, een essentiële boeddhistische training is, gaat de fundamentele waarheid uiteindelijk verder dan de aspecten van ethisch gedrag. Ethiek is dus secundair, meestal bedoeld als een oefening om wijsheid te ontdekken, aangezien wijsheid de primaire zorg van een boeddhist is.

De Boeddha gaf ons het nobele achtvoudige pad als een oefening om de vier waarheden te realiseren, de vier fundamentele ontdekkingen die de Boeddha deed onder de Bodhiboom.

Het doel van het nobele achtvoudige pad is zelfkennis, niet verlossing; vrijheid, niet de hemel. Het Boeddhisme wordt in verschillende media vaak in verband gebracht met geweldloosheid en ook met geluk. Het doel van het Boeddhisme is niet om ons gelukkig te maken. Het doel van het Boeddhisme gaat voorbij gelukkig en ongelukkig. Het doel van het pad is het bereiken van verlichting. Het is afhankelijk van rede en analyse, contemplatie en meditatie om kennis over iets om te zetten in kennis die het begrip te boven gaat.
 

Vrijwel de hele leer van de Boeddha, waaraan hij zich gedurende 45 jaar wijdde, om de ware aard van de mind te realiseren, heeft op de een of andere manier te maken met het nobele achtvoudige pad. De acht factoren zijn gericht op het bevorderen en perfectioneren van de drie essentiële aspecten van Boeddhistische training en discipline. De Boeddha legde het pad op verschillende manieren en met verschillende woorden uit aan verschillende mensen, afhankelijk van het stadium van hun ontwikkeling en hun vermogen om hem te begrijpen en te volgen, maar de essentie van die vele duizenden toespraken verspreid over de Boeddhistische geschriften wordt gevonden in het nobele achtvoudig pad:

  Wijsheid
 1. Juist begrip
 2. Juiste gedachte
 3. Ethisch gedrag
 4. Juiste toespraak
 5. Goede actie
 6. Juist levensonderhoud
 7. Geestelijke discipline
 8. Juiste inspanning
 9. Juiste mindfulness
 10. Juiste concentratie

De acht categorieën of afdelingen van het pad moeten min of meer gelijktijdig worden ontwikkeld, voor zover mogelijk volgens de capaciteiten van ieder individu. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en elk helpt bij de cultivatie van de anderen. Alles om onze Boeddha-natuur te verwezenlijken, vrij van lijden.

De vier waarheden

 • Alle samengestelde dingen zijn vergankelijk.
  Wanneer we deze eerste waarheid diep van binnen en niet alleen intellectueel begrijpen, dat ‘alle samengestelde dingen vergankelijk zijn’, zullen we bereid zijn de ervaring van verlies te accepteren, wat bevrijding genoemd kan worden.
 • Alle emoties zijn pijn.
  Als we de tweede waarheid begrijpen, zouden we geen waarde hechten aan emoties. Alle emoties zijn dualistisch, gebaseerd op angst en hoop. Het gaat over willen of niet willen, goed of slecht. Alles wat dualistisch is, is pijnlijk. Alles wat dualistisch is, is afhankelijk van twee en daarom vergankelijk. Dat wat vergankelijk is, zal altijd komen en gaan met de ervaring van verlies. Veel mensen verwarren pijn met plezier, terwijl het plezier dat we nu misschien hebben feitelijk juist de oorzaak is van de pijn die we vroeg of laat zullen ervaren. Alles wat we creëren vanuit hunkering naar of vanuit de afwijzing van onze emoties is uiteindelijk volkomen nutteloos en pijnlijk. Een diep begrip hiervan helpt ons te bevrijden van de greep die onze emoties op ons hebben, en van de obsessies die we daardoor hebben.
 • Alle dingen hebben geen inherent bestaan.
  Met ‘geen inherent bestaan’ bedoelde de Boeddha dat de dingen niet werkelijk bestaan ​​zoals wij ten onrechte denken dat ze bestaan. De objecten die we in het leven zien, worden geïnterpreteerd als iets dat werkelijk bestaat. We kunnen een luchtspiegeling zien en denken dat het iets reëel is, maar als we dichtbij komen, verdwijnt de luchtspiegeling, hoe reëel het ook mag hebben geleken. Het besef dat alle dingen geen inherent bestaan ​​hebben, maakt een einde aan het lijden.
 •  
 • Nirvana gaat alle concepten te boven.
  Nirvana – of ontwaken – wordt ‘voorbij de extremen’ genoemd. Een extreem is iets dat ofwel permanent en onafhankelijk bestaat, ofwel helemaal niet bestaat. Nirvana gaat voorbij de uitersten van bestaan ​​en niet-bestaan.
  Op de een of andere manier denken we dat Nirvana een plek is waar we heen kunnen en waar we een betere bank zullen hebben, een beter douchesysteem, een beter rioleringssysteem, een nirvana waar je niet eens een afstandsbediening hoeft te hebben. Nirvana is niet een geconditioneerde staat van geluk die we bereiken, maar meer het loslaten van alles wat ons in de weg stond om de realiteit te ervaren van hoe de dingen zijn. Nirvana betekent niet dat we iets nieuws toevoegen dat er voorheen niet was. Nirvana wordt bereikt als je alles verwijdert wat kunstmatig en verduisterend was.

Het voortbestaan of boeddhisme

Voordat de Boeddha overleed, zei hij dat de Boeddhistische gemeenschap moest blijven voortbestaan ​​in overeenstemming met de tijd en de samenleving. Door de eeuwen heen heeft het Boeddhisme een geschiedenis van revolutie en vernieuwing gehad om het fris en levend te houden. Het is belangrijk om de impact van de psychologie, geschiedenis en taal van elke samenleving te waarderen. Elke cultuur heeft zijn eigen, unieke ogen en oren waarmee zij naar de wereld kijkt en deze interpreteert.